Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA USA I WLK. BRYTANII W AMERYCE ŚRODKOWEJ

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Anglia po upadku kolonializmu hiszpańskiego zaczęła coraz bardziej ingerować w Amerykę Środkową. Kolumbia obawiając się Anglii podpisała układ z USA. Anglii zawarła z USA układ, że żadna ze stron nie będzie „okupować”, „kolonizować” lub sprawować protektoratu nad żadną częścią Ameryki Środkowej. Zobowiązały się również, że nie będą dążyć do samodzielnej budowy kanału, ale zrobią to wspólnie. Traktat Clayton-Bulwer wywołał wiele kontrowersji. W praktyce oba państwa nie przestrzegały ściśle tych postanowień.

Do góry