Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - POWSTANIE KONFEDERACJI KANADYJSKIEJ

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

W listopadzie 1837 r. wybucha zbrojne powstanie w Kanadzie zorganizowane przez stowarzyszenie „Les Patriotes”. Domagano się zreformowania administracji kolonialnej i przyznania większych uprawnień prowincji. USA wspierało Kanadę tocząc walki z wojskami brytyjskimi. W 1839 r. wznowiony został zatarg między Amerykanami i Kanadyjczykami o granicę między stanem Maine i prowincją Nowy Brunszwik prowadzący do konfliktu zbrojnego. Podjęto jednak negocjacje 09.08.1842 r.

Kryzys wewnętrzny Kanady zmusił kraj do nawiązania współpracy gospodarczej z USA. Traktat przyniósł wielkie wzajemne korzyści. W wojnie secesyjnej Kanada popierała siły Południa. Po zakończeniu wojny Wlk. Brytania wkroczyła do Kanady obawiając się, że zwycięska Północ będzie chciała zdobyć te tereny. Przywiązanie Kanadyjczyków do Korony postanowiono zdobyć przez nadanie Kanadzie konstytucji 29.03.1867 r. Powstało państwo zwane Dominium Kanady połączone unią personalną z Wlk. Brytanią.

Do góry