Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - DOKTRYNA MONRO'EGO

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Doktryna ta to orędzie prezydenta USA wygłoszona w Kongresie 02.12.1823 r. Najistotniejsze trzy stwierdzenia:

  • kontynent amerykański nie może być już odtąd uważny za teren przyszłej kolonizacji europejskiej

  • system polityczny mocarstw europejskich jest zasadniczo odmienny od amerykańskiego i wobec tego każda próba rozciągnięcia go na zach. półkulę będzie uważana za akt wrogi wobec USA

  • Stany Zjednoczone nie będą się mieszać do wewnętrznych spraw żadnego z mocarstw europejskich.

Podobne prace

Do góry