Ocena brak

Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Proces ten obejmuje wiele podporządkowanych wspólnemu celowi par aktów nauczania – uczenia się. Systematyczność, planowość, ukierunkowanie na wyniki, długotrwałość, instytucjonalność

Proces kształcenia można traktować jako zespół zdarzeń, po wpływem czynności nauczyciela i uczniów dokonuje się bowiem wiele zmian w określonej kierunkowości. Na proces kszt. Składa się nauczycie, uczniowie, treści kształcenia, środowisko dydaktyczno – wychowawcze.

Rozumie się to jako uporządkowany w czasie ciąg zdarzeń obejmujących takie czynności nauczycieli i uczniów, ukierunkowane przez odpowiedni dobór celów i treści oraz uwzględniający takie warunki i środki, jakie służa wywołaniu pożądanych zmian w uczniach.

Podobne prace

Do góry