Ocena brak

Proces ksztaftowania polityki cenowej w firmie

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Określenie rynku docelowego oraz wybór na jego podstawie strategii działaniajest etapem decydującym o kształcie polityki cenowej firmy. Musi onabowiem odpowiadać charakterystyce klientów (ich cechom demograficznym,społecznym, psychologicznym), konkurentów oraz odpowiednio uzupełniać po-litykę marketingową tworzoną przez pozostałe elementy mixu.

Należy jednak pamiętać o specyficznej sytuacji, kiedy ustala się cenę na produkt będący jednym z elementów grupy produktów. W takiej sytuacji firma ustalając cenę na nowy produkt powinna dokonywać wszelkie kalkulacje i badań w odniesieniu do całości asortymentu. Na przykład w restauracjach przeważnie stosu-je się wysokie ceny napoi w porównaniu z cenami oferowanych dań. Napoje niesą produktami podstawowymi w tych restauracjach i ich sprzedaż jest tylko uzu-pełnieniem oferty. Wiadomo jednak, że prawie wszyscy klienci decydują się naich zakup.

Te więc dochody będą prawdopodobnie kreowały zysk firmy, a opłacone rachunki za dania pokryją koszty ich przygotowania i obsługi klienta. Podobna sytuacja jest w przypadku cen aparatów fotograficznych i cen filmów, zakupu drukarki atramentowej i tuszu itp. Podobne sytuacje mająmiejsce, gdy nowyprodukt uzupełnia dany asortyment, otrzymując znaną już na rynku markę. Np.kolejne nowości kosmetyczne serii Nivea kontynuują linię dając temu wyraz po-przez nazwę, kształt, wizerunek opakowania jak również cenę.

Podobne prace

Do góry