Ocena brak

Proces kontroli

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Proces kontroli:

 1. ustalenie norm

 2. dokonanie pomiaru

 3. porównanie (po zdarzeniu np., po naprawie obuwia; pozwala na ocenę wielkości odchyleń i określenie, gdzie one wystąpiły, jak i dlaczego)

 4. skorygowanie

 • sprzężenie zwrotne (weryfikację norm i celów - w przypadku odchyleń dodatnich)

 

Rodzaje kontroli:

 •  
  • ex post – po zakończeniu procesu produkcji

  • ex ante – wstępna, przed rozpoczęciem procesu produkcji

  • bieżące czuwanie nad przebiegiem procesu

 

W MP kontrola może być na bieżąco sprawdzana przez kierownika. W SDP zaleca się wydzielenie obszarów, w których powinna być sprawowana kontrola:

 

Podobne prace

Do góry