Ocena brak

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Okres literacki

Autor /malyglod Dodano /18.02.2011

Okres literacki (inaczej: epoka literacka) — to faza procesu historycz-noliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych. Ramy takie wyznaczają niekiedy daty wydarzeń istotnych w dziejach danej zbiorowości (np. powstanie styczniowe jako granica między romantyzmem a pozytywizmem), kiedy indziej są one związane z dynamiką samych zjawisk literackich (np. publikacja w 1822 r. Mickiewiczowskich Ballad i romansów uznawana za początek polskiego romantyzmu; ostatnie dziesięciolecie XIX w. jako wstępna faza Młodej Polski).

O obliczu okresu decydują:

  1. charakter występujących w jego ramach prądów literackich, szczególnie zaś prądu dominującego, który wyciska swoiste piętno nanajwartościowszej twórczości okresu; nazwa takiego prądu staje sięczęsto nazwą całego okresu (np. romantyzm);

  2. określony rodzaj zadań społecznych czy kulturalnych podejmowanych przez literaturę;

  3. wspólnota tradycji literackiej, stanowiącej układ odniesienia inicjatyw twórczych i oczekiwań odbiorców;

  4. mniej więcej jednolite formy życia literackiego, w szczególności zaśokreślony typ publiczności.

Podobne prace

Do góry