Ocena brak

„PROCES” F. KAFKA - KOMPOZYCJA POWIEŚCI

Autor /dudek Dodano /07.03.2011

−  chronologiczna fabuła

−  układ zdarzeń przejrzysty, skoncentrowany wokół głównego wątku procesu

−  akcja zmierza ku katastrofie, którą jest śmierć bohatera

−  jasny układ wydarzeń, pewna schematyczność bohaterów, pozorna logika świata przedstawionego, który ujawnia swą absurdalność - to wszystko skłania do poszukiwania ukrytego sensu opisywanych sytuacji

−  „Proces” jako parabola, czyli utwór, w którym dosłowne znaczenia są jedynie ilustracją pewnych uniwersalnych prawd, ukazanych obrazowo, za pomocą przykładowej fabuły i postaci.

−  schematyczność

−  dwie płaszczyzny interpretacyjne: metaforyczna i realistyczna

−  pozorna logika świata przedstawionego, brak konkretyzacji czasowej i przestrzennej

Do góry