Ocena brak

Proces budżetowania – budżety operacyjne i kapitałowe.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Budżet jest planem zamienionym w kategorie ilościowe. Najczęściej używanymi w tym przypadku kategoriami ilościowymi są: „wolumen” i „pieniądz”. Wolumen określa poziom działalności na podstawie, którego można szacować kwotowo zasoby fizyczne potrzebne do zrealizowania danego wolumenu działalności. Pieniężny wymiar budżetu uzyskuje się mnożąc wolumeny przez odpowiednie koszty lub wartości. Żaden budżet nie jest realizowany dokładnie wg przewidywań. Wiążą się z tym 2 sprawy:

 1. porównanie stanów rzeczywistych z zapisami budżetowymi jest bardzo użytecznym instrumentem kontroli;

 2. budżety jeśli mają być odpowiedni powinny być od czasu do czasu rewidowane.

Budżety można podzielić na dwa rodzaje:

 • budżety operacyjne”

 • budżety kapitałowe”

 

Budżety operacyjne” dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorstwa w ramach jego normalnego cyklu handlowego. Podstawowymi budżetami operacyjnymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym powinny być:

 • budżet sprzedaży . Jest to budżet najważniejszy, ponieważ z niego wyprowadzane są inne budżety. Kierownictwo musi przywiązywać szczególną uwagę do jego sporządzania, ponieważ błędy popełnione przy jego opracowywaniu pociągają za sobą zniekształcenie pozostałych budżetów;

 • budżet obejmujący koszty handlowe i administracyjne;

 • Budżet produkcji , obejmujący procesy produkcyjne. Określa on wolumen produkcji niezbędnej do pokrycia potrzeb wynikających z przewidywalnej na dany okres budżetowy sprzedaży oraz wielkości niezbędnych zapasów. Budżet produkcyjny jest wspomagany przez budżety szczegółowe, obejmujące materiały, siłę robocza oraz koszty ogólne. Budżety te mogą być dzielone na jeszcze bardziej szczegółowe;

 • Budżet nakładów, obejmujący koszty nakładowe i administracyjne;

 • Budżet gotówkowy, stanowiący szczegółową analizę gotówkowego składnika budżetu kapitału obrotowego.

 

Budżety kapitałowe” dotyczą długoterminowych operacji przedsiębiorstwa i zazwyczaj obejmują wszystkie inwestycje dające zwrot w okresie dłuższym niż jeden okres budżetowy.

Z reguły dzielą się one na dwa podstawowe rodzaje:

 • Budżety środków trwałych, obejmujących inwestycje w aktywa, które przynoszą korzyści w przyszłych okresach;

 • Budżety kapitału obrotowego, obejmujące wszystkie główne inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwie, jakich wymaga rozwój mocy indywidualnych lub nowych rynków, a które są powiązane z inwestowaniem w kapitał obrotowy.

 

Budżety operacyjny i kapitałowe razem tworzą „budżet główny” przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą: budżetowy rachunek zysków i strat oraz bilans, pokazując kierownictwu zasoby finansowe niezbędne do wspierania budżetowego poziomu działalności oraz środki finansowe, jakie działalność ta prawdopodobnie wygeneruje.

 

Do góry