Ocena brak

Proces budżetowania

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych narzędzi zarządzania finansami.

Polega na tym, aby najwyższe szczeble zarządzania ustalały cele nadrzędne, na podstawie których kierownictwo niższego szczebla ustala podrzędne cele decyzyjne i plany cząstkowe. Celem budżetowania jest dogłębna analiza dochodowości oraz kosztów działalności podmiotu gospodarczego. Proces opracowania budżetu dzieli się przeważnie na trzy fazy:

  1. Opracowanie założeń do budżetu, który pełni rolę jednej z podstawowych procedur controllingu.

  2. Opracowanie budżetu wiodącego oraz budżetów szczegółowych odpowiednich do stopnia wymaganej dokładności realizacji pozycji budżetowych.

  3. Uzgodnienie i zatwierdzenie budżetu wiodącego przez najwyższe szczeble zarządzania.

Sporządzenie budżetu wymaga wyboru odpowiedniej metody budżetowania. Można wyróżnić dwie podstawowe metody budżetowania:

  • metoda budżetowania „przyrostowego",

  • metoda budżetowania „od zera".

Proces budżetowania kończy się ustaleniem przez najwyższe szczeble zarządzania celów i planów możliwych do realizacji, które podlegają controllingowi.

Podobne prace

Do góry