Ocena brak

PROCEDURY WYMIARU NADPŁATY

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Ujawnienie nadpłaty może nastąpić przez samowymiar lub wymiar przez wydanie decyzji.

Samowymiar:

Art. 73 §2- przez złożenie deklaracji lub zeznania przez podatników podatku dochodowego, akcyzowego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe.

Art. 74- stanowi o samowymiarze połączonym z wnioskiem o zwrot nadpłaty, która powstała przez orzeczenie TK.

We wszystkich pozostałych przypadkach dokonuje wymiaru dokonuje organ podatkowy wydając decyzję wymiarową”

  1. na wniosek podatnika w sprawie stwierdzenia nadpłaty

  2. gdy do ustalenia nadpłaty dojdzie wskutek postępowania wszczętego przez organ podatkowy.

Podobne prace

Do góry