Ocena brak

PROCEDURY PODATKOWE

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

  • Postępowanie jurysdykcyjne

  • Postępowanie w zakresie kontroli podatkowej

  • Postępowanie w zakresie czynności sprawdzających

Tworząc ordynację podatkową ustawodawca nie podjął żadnego wysiłku w celu stworzenia oryginalnego postępowania podatkowego, a jedynie przemianował Kodeks postępowania administracyjnego, nazywając go postępowaniem podatkowym i umieszczając w nowym akcie prawnym. Jest to jednak tylko część procedur podatkowych. Najważniejsze procedury podatkowe, czyli postępowanie wymiarowe, to które stanowi o odrębności i oryginalności w stosunku do KPA postępowania podatkowego, znajduje się poza działem IV ordynacji podatkowej.

Na ogół procedur podatkowych składają się przepisy dotyczące powstawania, wymiaru, wykonywania, egzekucji i kontroli podatkowej.

Podobne prace

Do góry