Ocena brak

PROCEDURA WYMIARU NADPŁATY, KTÓRA POWSTAŁA W WYNIKU ORZECZENIA TK

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 74 ordynacji wskazuje procedurę wymiaru nadpłaty, jeżeli powstała ona w wyniku orzeczenia TK, a podatnik był zobowiązany do dokonania samo wymiaru przez złożenie deklaracji, dokonanie wpłaty albo został rozliczony przez płatnika.

W tym przypadku przyczyną powstania nadpłaty jest pierwotne działanie legislatywy, a później TK (wyroki TK działają ex tunc). Art. 74 stanowi expressis verbis, że nadpłata powstaje w wyniku orzeczenia TK.

Podobne prace

Do góry