Ocena brak

PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

1. Rada Ministrów – każdy z ministrów przygot. Swój plan finansowy (dochody i wydatki) resortu,

2. Ministerstwo Finansów – Ministrowie przedkładają swoje plany do ministerstwa, w którym powstaje projekt budżetu państwa.

3.Wystąpienie min. Finansów w sejmie, głowne założenia budżetu

4. pierwsze czytanie w sejmie na obradach plenarnych (wszyscy posłowie)

5. zgłaszanie poprawek

6. projekt trafia do komisji sejmowych – Kom. Finan. Publicznych

7.zgłasznie poprawek

8. drugier czytanie na obradach plenarnych

9. zgłaszanie poprawek

10. trzecie czyt. Na Obr.plena. gdzie posłowie podejmują decyzje tak lub nie za bud.,  Sejm ma 4 m-ce na uchwal. Budżetu, który muszą otrzymać do 30.09. Jeżeli nie to zostaje sejm odwołany.

11. b. trafia do senatu – 20 dni mogą nanieść poprawki , i wtedy wraca b. do sejmu i w sejmie głosują za lub przeciw (bezwzględną większością głosów) tymi poprawkami a jeżeli nie nanoszą poprawek b. trafia do prezydenta do podpisania

12. prezydent ma 7 dni na podpisanie(nie ma weta)

13.prezydent może skierować do tryb. Konstyt. Z prośbą o sprawdzenie jego zgodności z konstytucją. Zadania realizowane przez JST dzielą się na:

- zadania własne- powinny być realizowane samodzielnie przez poszcz. jed. Na które ustawy nakładają obowiązek realizacji, wykonują je na własna odpowiedzialność,

- zadania zlecone- nie są nałożone ustawowo na daną jednostkę, leżą w gestii np. administracji rządowej,

- zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy danymi jednostkami S. T

Podobne prace

Do góry