Ocena brak

Procedura tworzenia spółki z o.o.

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Spółka z 0.0. - jako spółka kapitałowa może być założona przez kilku wspólników ­założycieli oraz przez jednego wspólnika z jednym wyjątkiem - jednoosobowej spółki z 0.0. nie może utworzyć inna jednoosobowa spółka z 0.0. (niema natomiast spółek osobowych składających się z jednego wspólnika). Do utworzenia spółki z 0.0. niezbędne jest dokonywanie następujących czynności prawnych i faktycznych.

1.Zawarcie umowy spółki

2. Wymienienie przez wspólników wkładu na pokrycie całego kapitału zakładowego przed rejestracją spółki.

3. Powołanie zarządu

4. Ustanowienie Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki.

5. Wpis do rejestru

Podobne prace

Do góry