Ocena brak

Procedura tworzenia spółki partnerskiej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

W firmie spółki partnerskiej powinno być zamieszczone nazwisko co najmniej jednego partnera wraz z określeniem ,,i partner" lub "i partnerzy" lub ,,spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego przez tę spółkę.

W umowie spółki partnerskiej powinny być zawarte następujące elementy:

1. Wskazanie partnerów i wykonywanych przez nich zawodów.

2. Przedmiot działalności spółki.

3. Nazwiska partnerów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku gdy wyrazili na to zgodę - dotyczy to zobowiązań spółki powstałych w związku z wykonywaniem wolnego zawodu.

4. Określenie partnerów, którzy reprezentują spółkę w przypadku gdy do reprezentacji uprawnieni są tylko niektórzy z nich. Określenie firmy i siedziby, czasu jej trwania jeśli jest oznaczony i wkładów wnoszonych przez partnerów i ich wartości. '

Forma umowy to forma aktu notarialnego.

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wpis ma więc charakter konstytutywny.

Podobne prace

Do góry