Ocena brak

Procedura tworzenia spółki komandytowo - akcyjnej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Powstanie spółki komandytowo - akcyjnej.  Co najmniej dwóch wspólników. Jeden komplementariusz i akcjonariusz. Jednakże z natury gospodarczej tej spółki wynika. że komplementariuszy jest niewielu, natomiast liczna jest grupa akcjonariuszy. Komplementariuszem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

Do powstania niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego czyli statutu, wniesienie wkładów i wpis do KRS.

Podobne prace

Do góry