Ocena brak

Procedura jurysdykcyjna - Faza sądowa

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

W tej fazie Komisja Europejska występuje przed ETS z argumentami zawartymi w umotywowanej opinii bez dodawania nowych elementów. ETS po rozpatrzeniu stwierdza naruszenie konkretnych przepisów traktatowych i wydaje wyrok, który państwo członkowskie musi wypełnić.

Jeżeli państwo członkowskie nie wykona wyroku, wtedy zaczyna się druga procedura podmiotem której jest niewykonanie pierwszego wyroku ETS. W kolejnym orzeczeniu państwo może nałożyć już karę pieniężną.

Podobne prace

Do góry