Ocena brak

Procedura jurysdykcyjna - Faza administracyjna

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

  1. w tej fazie ETS wysyła po kolei trzy rodzaje pism:

  • pisma nieformalne- wysyłane są do ambasadora lub ministra spraw zagranicznych o tym, że są naruszenia. Zawierane są w tym piśmie informacje o tym, że państwo nie przestrzega zobowiązań wynikających z traktatów. KE czerpie informacje o naruszeniach z różnych źródeł (np. prasa, donosy).

  • pisma ostrzegawcze- podają informacje o niewykonaniu zobowiązań i wszczęciu postępowania z mocy art. 258 TFUE oraz wzywają państwa do dostarczenia informacji przyczyn naruszenia. Państwo ma na to 2 miesiące. Zwykle połowa spraw kończy się na tym etapie. Jeżeli państwo jednak ignoruje tego rodzaju pisma, to Komisja Europejska przygotowuje oficjalne wystąpienia w postaci umotywowanej opinii.

  • umotywowana opinia- jest preludią procesu sądowego, jej moc jest większa niż moc zwykłej opinii. W umotywowanej opinii prezentowany jest stan faktyczny oraz argumenty prawne wraz z terminem wyznaczonym państwu na zmianę postępowania. W 80 % państwa , które otrzymują takie opinie, usuwają naruszenia traktatowe. Jeżeli je nie usuną rozpoczyna się 2 faza- faza sądowa.

Podobne prace

Do góry