Ocena brak

PROBLEMY ŻYWIENIOWE KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Kobiety w wieku rozrodczym (15-44 lat) powtarzają większość błędów żywieniowych ukształtowanych w okresie dzieciństwa i młodości (tab. 14.1 i 14.2). Wiele z nich. z powodu dbałości o zachowanie szczupłej sylwetki ciała, wprowadza ograniczenia ilościowe spożycia, co przy nieodpowiedniej strukturze i asortymencie spożywanej żywności pogłębia ryzyko niedoborów białkowych i witaminowo-ini-ncralnych. Ich racje pokarmowe zawierają zbyt mało produktów mlecznych, produktów zbożowych i strączkowych suchych, ryb. warzyw i owoców, a zbyt dużo cukru i słodyczy oraz mięsa i jego przetworów. Kobiety młodsze spożywają umiarkowanie duże ilości tłuszczów w postaci wydzielonej i ukrytej, nieznacznie przekraczające zalecenia, ale w starszych grupach wiekowych spożycie tłuszczu wyraźnie wzrasta.

Przyczynami popełnianych błędów żywieniowych są przyzwyczajenia z dzieciństwa i młodości, preferencje pokarmowe własne i rodziny, praca zawodowa, nauka lub zajęcia domowe utrudniające racjonalne organizowanie dnia i czasu posiłków, uleganie wpływom reklamy i modom żywieniowym (zwłaszcza stosowanie dziwacznych diet odchudzających). Błędom w odżywianiu tej grupy ludności sprzyjają też: niewystarczający poziom wiedzy żywieniowej oraz uwarunkowania środowiskowe, takie jak zły status społeczno-ekonomiczny rodziny i miejsce zamieszkania (wieś).

Racje pokarmowe młodych kobiet są z reguły źle zbilansowane i mają zbyt małą wartość odżywczą. Wysokie populacyjne ryzyko niedoborów dotyczy takich składników, jak: wapń. żckizo. cynk, miedź, potas, witamina Bi i witamina PP. a ryzyko umiarkowane magnezu, witaminy B;. witaminy Br, i witaminy C. Niewystarczające jest także spożycie błonnika. Duże indywidualne zróżnicowanie spożycia dotycz)' witaminy A i witaminy E. które mają istotne znaczenie dla rozrodczości, utrzymania i prawidłowego rozwoju płodu oraz zdrowia kobiety w okresie okołoporodowym i karmienia

Szczególnie duże jest ryzyko niedoborów żelaza. Według różnych źródeł dotyczy ono 70-90% kobiet. Występowanie anemii u kobiet w wieku rozrodczym zwiększa ryzyko zaburzeń immunologicznych i podatność na infekcje, ryzyko porodu samoistnego lub przedwczesnego, komplikacji okołoporodowych i umieralności okołoporodowej oraz malej masy urodzeniowej dziecka (poniżej 2500 g). Anemia może być także uwarunkowana niedoborami kwasu foliowego. Przeciętne spożycie folianów przez kobiety w wieku rozrodczym stanowi około 50% ilości zalecanej. Niedobory kwasu foliowego, poza anemią, są przyczyną poważnych komplikacji w rozwoju płodu. tj. wrodzonych wad cewy nerwowej. Ryzyko niedoborów cynku występuje u około 70% kobiet w wieku rozrodczym, zwiększając podczas embriogenezy ryzyko defektów szkieletu i wad ośrodkowego układu nerwowego płodu, a w skrajnych niedoborach - zwiększając ryzyko małej masy u todze niowej dziecka, zahamowania wzrostu i rozwoju płodu oraz nadciśnienia ciążowego i komplikacji okołoporodowych u kobiet.

W okresie ciąży mniej niz 50% kobiet zmienia swoje zwyczaje żywieniowe, a część zmian zostaje wymuszona gorszym samopoczuciem i skłonnościami do wymiotów w I trymestrze ciąży. Niektóre kobiety świadomie zwiększają liczbę posiłków, spożycie owoców i warzyw, soków owocowych i przetworów mlecznych. Jednak większość tych zmian jest niewystarczająca, aby zdecydowanie poprawić wartość odżywczą racji pokarmowych i dostosować spożycie do rosnącego zapotrzebowania. Liczne błędy w odżywianiu i duże ryzyko niedoborów witamin i składników mineralnych w większym stopniu dotyczy kobiet młodszych lub z niższym poziomem wykształcenia. Zaskakująco, niektóre kobiety nie rezygnują z wcześniejszych uzależnień, nawet do 22% kobiet w okresie ciąży pije okazjonalnie alkohol, a około 10% pali papierosy.

 

Podobne prace

Do góry