Ocena brak

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ADOPCJI - Obszary problemowe

Autor /Wasyl Dodano /05.09.2011

a) Procedura adopcyjna

  1. Zgłoszenie: każda rodzina może skontaktować się z Ośrodkiem korzystając z telefonu lub Internetu. Uzyska potrzebne informacje oraz zostanie zaproszona na rozmowę wstępną do Ośrodka. Można zgłosić się osobiści, wtedy spotkanie to zamienia się we wstępna rozmowę informacyjną.

  2. Pierwsze spotkanie z rodziną: rozmowa informacyjna – zapoznanie z formalnymi wymogami wobec kandydatów; zapoznanie z procedurą adopcyjną, zebranie wstępnych informacji o rodzinie i oczekiwaniach wobec dziecka; spisanie danych biograficznych kandydatów.

  3. Przyjęcie zgłoszenia kandydatów i wymaganych dokumentów: aby przyjąć dziecko należy przygotować różne których wykaz rodzina otrzymuje podczas pierwszej rozmowy, są to min. akt zawarcia małżeństwa, zaświadczenia o stanie zdrowia i zarobkach, życiorys.

  4. Badania psychologiczne: każdy z małżonków umawia się telefonicznie lub podczas wizyty w Ośrodku na rozmowę z psychologiem, psycholog przeprowadza rozmowę i testy psychologiczne określając predyspozycje i cechy charakteru kandydatów.

  5. Wywiad środowiskowy: poznanie mieszkalno-bytowych warunków, stylu i trybu życia kandydatów, sytuacji rodzinnej oraz prezentowanych poglądów i postaw.

  6. Kwalifikacja wstępna: aby rodzina mogła dalej uczestniczyć w postępowaniu adopcyjnym musi uzyskać akceptację Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka. Komisja zbiera się co jakiś czas i po zapoznaniu się z opiniami o kandydatach na rodziców zastępczych wyraża zgodę na ich udział w dalszej procedurze.

  7. Warsztaty przygotowujące: maja charakter grupowy, uczestniczą w nich kandydaci na rodziny adopcyjne i zastępcze, którzy uzyskali rekomendacje Komisji Kwalifikacyjnej. Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów związanych z przyjęciem dziecka osieroconego, naukę metod rozwiązywania problemów i zapoznanie się z innymi rodzinami, będącymi w podobnej sytuacji. O terminie szkolenia kandydaci dowiadują się telefonicznie.

  8. Po przejściu warsztatów przygotowujących kandydaci kwalifikowani są przez Komisję Kwalifikacyjną.

  9. Pozytywna kwalifikacja końcowa rozpoczyna okres oczekiwania na dziecko.

b) problemy związane z rodzicami adopcyjnymi

c) środowisko rodzinne pochodzenia dzieci adoptowanych

d) środowisko szkolne i rówieśnicze dziecka adoptowanego

e)poziom rozwoju dziecka adoptowanego

f)obciążenia genetyczne dziecka adoptowanego

g) jawność adopcji

Podobne prace

Do góry