Ocena brak

Problemy sprawozdawczości finansowej

Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013

O tym, że inwestorzy i analitycy finansowi są niezadowoleni z obecnego poziomu sprawozdawczości finansowej, można się przekonać na podstawie poniższego cytatu:

Jeśli księgowi chcą utrzymać swoją rolę w procesie zasądzania inwestycjami, to zamiast bronić istniejących rytuałów, powinni przygotować się do tego, by ich głównym celem było dostarczenie wszelkich danych, które wymagane są przez stosowane w praktyce teorie wyceny papierów wartościowych.

Kongres zosial zaalarmowany brakiem ujednolicenia standardów rachunkowych oraz wpływem, jaki może mieć ta szkodliwa sytuacja na procedury legislacyjne.

Trudno jest określić na podstawie sprawozdań finansowych z roku 1973, czy podstawy fundamentalne danej spółki pogarszają się, gdyż zarządy mogą stosować wiele księgowych, operacyjnych i finansowych sztuczek, które w krótkim okresie ukrywają wpływ pogorszenia fundamentalnej pozycji spółki na jej wyniki.

Przepisy federalne dotyczące papierów wartościowych w dużym stopniu wyeliminowały możliwość oszukiwania bądź celowego wprowadzania w błąd przy tworzeniu sprawozdań finansowych. Mimo to przypadek Equity Funding dowodzi, że problem lałszowania sprawozdań nie został wyrugowany całkowicie. Należy ponadto pamiętać, iż niektóre małe firmy działające na terenie jednego stanu nie podlegają federalnym przepisom dotyczącym sprawozdawczości finansowej. Inwestorzy muszą polegać na opiniach i raportach biegłych rewidentów, które zabezpieczają przed niewłaściwym i oszukańczym sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Podobne prace

Do góry