Ocena brak

Problemy społeczne związane z cukrzycą

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Cukrzyca stanowi istotny problem społeczny wynikający z faktu, że jest to choroba przewlekła. W przebiegu cukrzycy stosunkowo często występują różnego rodzaju ograniczenia w możliwości wykonywania pracy zawodowej. Ograniczenia te są najczęściej spowodowane późnymi powikłaniami cukrzycy lub stanowią konsekwencję regulacji prawnych dopuszczających do wykony-402 wania niektórych zawodów wyłącznie osoby całkowicie zdrowe. W opinii wielu diabetologów prawo zbyt często i to bez należytego uzasadnienia ogranicza swobodę w podejmowaniu pracy zawodowej chorym na cukrzycę. Wbrew pozorom z restrykcjami prawnymi jest trudniej walczyć niż z późnymi powikłaniami cukrzycy. Dzieje się tak, pomimo że późne powikłania cukrzycy w sposób obiektywny ograniczają wykonywanie zawodu, podczas gdy przepisy prawne są tworem sztucznie wytworzonym przez biurokrację.

W świetle wyżej przytoczonych faktów szczególnie dużego znaczenia nabiera poradnictwo zawodowe dla chorych na cukrzycę. Kształcąc się osoba chora na cukrzycę powinna starać się zdobyć maksymalnie szeroką wiedzę po to, aby w późniejszym czasie móc bez większych trudności zmienić wykonywany zawód. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jednym z najważniejszych czynników zapewniających dobrą jakość życia jest możliwość zdobywania samemu środków na własne utrzymanie. Niezależność materialna decyduje o dobrej jakości życia, a to jest celem leczenia każdej przewlekłej choroby we współczesnym cywilizowanym świecie.

 

Podobne prace

Do góry