Ocena brak

PROBLEMY SPOŁ. I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Powoli narastające zjawiska dezorientacji występują w postaci problemów społ. Problemy społ. to seria zjawisk powiązanych lub niepowiązanych występujących jednak w takich ilościach, że zwracają uwagę opinii publicznej.

Stają się one przedmiotem troski członków zbiorowości. Są to zjawiska wyrażające albo z niedoskonałych warunków życiowych albo z pojawienia się nowych czynników z życia społ. Problemy społ. zazwyczaj wymagają interwencji zorganizowanych instytucji społ. czy specjalnych organizacji.

 Klasyfikuje się je w następujące kategorie:

1. Problemy wynikające z cyklu życia jednostek.

2. Wynik z zachowań odchyleń od normy.

3. Wynik z organizacji społ. lokalnych czy szerszej zbiorowości.

4. Wynik ze stosunków międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry