Ocena brak

Problemy oceny szkolnej

Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011

- motywowaniebodziec do dalszej pracy

- dydaktyczne – ile wiedzy, jakie umiejętności musi uczeń mieć, adekwatna do wiedzy i umiejętności, uwzględnia kryteria dydaktyczne

- społeczno – wychowawcze – szkoła uwzględnia kryterium dydaktyczne na tle innych kryteriów

- przekazanie informacji o tym, czego uczeń nie potrafi

- przekazanie informacji o stopniu opanowania materiału ( na ile uczeń zapamiętał, zrozumiał, umie posługiwać się wiedzą w nowych sytuacjach)

Wady oceniania szkolnego :

- metodologiczne – świadomość braku rzetelnych kryteriów

- psychologiczne – wyższa ocena więcej przyjemności

- socjotechniczne – bardziej lubiany przez uczniów ten kto daje lepszy oceny

- kryteria nauczycielskie – wedle osobistych preferencji, złe bo należy podać poziom wiedzy do opanowania

Błędy w ocenianiu :

  1. atrybucji – gorzej wyglądający uczniów spostrzegamy w gorszym świetle – gorsze oceny, wygląd wpływa na ocenę

  2. efekt samospełniającej się przepowiedni – jak uczeń raz nie umie tzn. że cały czas nie umie, jechanie na opinii

  3. subiektywizm w ocenianiu poziomu i jakości pracy : efekt braków standardów i efekt relatywizmu oceniania, ta sama praca – różne oceny

  4. reglamentowanie czasu odpowiedzi i liczy pytań naprowadzających na właściwy tok rozumowania – lepsi uczniowie maja więcej czasu, więcej pytań naprowadzających

  5. preferencja zadań rozwiązywanych na czas

  6. błąd perspektywy i generalizacji – im lepiej kogoś zna i lubi to tym lepiej ocenia

  7. błąd wzmacniania negatywnych stanów rzeczy

Podobne prace

Do góry