Ocena brak

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Można stwierdzić że problemy globalne zostały dostrzeżone od strony skali,komplikacji,wzajemnych powiązań i zagrożeń.Wyzwania i problemy współczesnego świata:

1.)Grożba zniszczenia ludzkości w wypadku wojny jądrowej-jest to problem wojny czy pokoju.

2.)Ochrona środowiska naturalnego człowieka, inaczej nazywana problemem ekologicznym.

3.)Szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego,inaczej problem demograficzny ludzkości.

4.)Problem wyżywienia ludzkości, inaczej-prolem zwalczania głodu.

5.)Zagrożenia narkomanią, AIDS i innymi grożnymi chorobami.

6.)Narastanie rozpiętości pomiędzy krajami szybko rozwijającymi się ekonomicznie a krajami słabo rozwiniętymi.

7.)Narastanie zjawiska wyczerpywania się zasobów surowcowych.

8.)Terroryzm międzyn. I wewnętrzne zagrożenie bezp.Wymienia się inne zagrożenia, jak np.:wzrost przestępczości młodego pokolenia,wielkie zadłużenie zagraniczne wielu państw.

Podobne prace

Do góry