Ocena brak

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Problemy :

1. Demokracja i liberalizm - współczesne państwa demokratyczne oscylują pomiędzy demokracja liberalną a demokracją socjalną , państwem minimum, a rozbudowanym państwem opiekuńczym. Jest to trudne gdyż jest zależne od stanu gospodarki danego kraju i międzynarodowej koniunktury gospodarczej. Nadmierne przesuniecie w stronę państwa opiekuńczego grozi zahamowaniem gospodarki, co powoduje zmniejszenie dochodów państwa z podatków , a tym samych funduszy socjalnych, wzrostem bezrobocia itd. Przesunięcie w strona państwa liberalnego grozi pogłębianiem się nierówności społecznych.

2. Demokracja i biurokracja - Ogromny rozrost biurokratycznego aparatu państwowego, powoduje niechęć i niezadowolenie . Rozrost biurokracji na wiele przyczyn, wzrost problemów społecznych i dóbr publicznych ( drogi , środowisko, edukacja, opieka zdrowia. Itp.) Bez aparatu biurokratycznego nie można przeprowadzić wyborów , realizować zasad równości wobec prawa ani wypełniać funkcji opiekuńczych. Zakres interwencji państwa jest przedmiotem sporów politycznych. Przeciwwagą może być rozwój społeczeństwa obywatelskiego – poczucie odpowiedzialności jednostki za dobro wspólne.

Wszystkie organizacje formalne mają sprzeczność miedzy zasadami swego funkcjonowania a zasadami demokracji - żelazne prawo oligarchii.

3. Elity i demokracja - Demokracja jest zinstytucjonalizowana walką elit politycznych o uzyskanie mandatu na sprawowanie władzy I tu są pytania czy jest monopol władzy czy istnienie alit zagraża demokracji je umacnia.

Podobne prace

Do góry