Ocena brak

Problemy człowieka czasów powojennych w znanych utworach literatury współczesnej

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

Nie mówimy o literaturze socnealizmu, bo nie przedstawia ona rzeczywistości, lecz baśń, iluzję, czasem wręcz humorystyczną. Nikt nie uwierzy dziś w szaleństwo traktorów, 200 % normy, miłość do kolektywu itd. tym bardziej, że rzeczywistość ta nie była wcale różowa. Z jednej strony ulga - bo rok 1945 przyniósł koniec wojny i dzieło odbudowy, lecz zarazem... aresztowania, pnesłuchania, stalinizm, a przy tym nędzę powojenną i zagubione wartości. Wystarczą dwa nazwiska, by odwrócić barwy - ukazać czerń powojennych czasów.

-> Marek Hłasko - Począwszy od zbioru "Pierwszy krok w chmurach" ukazuje pesymizm polskiego życia. Brak prawdziwych wartości. Brak nueszkania - miejsca na miłość (Ósmy dzień tygodnia). Zresztą prawdziwej miłości też nie ma. Wszystko toczy się w zafałszowanym kręgu pseudowariości. Społeczeństwo tylko czyha, aby zniszezyć to co cenne i wartościowe w życiu jednostki.

-> Tadeusz Konwicki - "Mała Apokalipsa". Jest to powieść - zwierciadło PRLowskiej rzeczywistości. Świat propagandy ostro odcina się od świata prawdy. Ekran telewizora to jedno - prawda to drugie. Tam hymn, sztandar, manifest i idea, tu - brak gazu, światła i wariości. Sztuczna i zakłamana władza wprowadziła sztuczny i mylny system. Nawet dygnitane partyjni - buntują się. Cóż pozostaje? Apokalipsa. Niech runie Pałac Kultury - relikt przeszłości. Niech nastąpi koniec zrujnowanych wartości. Mała Apokalipsa jest smutnym świadectwem polskiej rceczywistości lat siedemdziesiątych. Mówiąc o powojennej rzeczywistości jako temacie literackim, można w wynienić też utwory:

* J. Andrzejewski - Popiół i diament.

* T. Konwicki - Kalendarz i klepsydra.  

* L. Tyimdnd - Zły.

* M. Dąbrowska - Dzienniki.

Podobne prace

Do góry