Ocena brak

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI SYTUACJI W AFRYCE

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanymi ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Jak pisał W. Jagielski w „ Polityce”: Afryka stała się ofiarą jednego z największych i najbardziej absurdalnych eksperymentów socjotechnicznych w dziejach świata. Została podbita i skolonizowana, narzucono jej nowego Boga, stroje, obyczaje, język .podzielono ją sztucznymi granicami, które podzieliły jedne narody, a innym, nierzadko wrogim sobie od lat, kazały mieszkać w jednym państwie i nazywać się współobywatelami.Proces demokratyzacji, który rozwija się w świecie napotkał na olbrzymie trudności w Afryce tzw. Demokratyczne wybory kończą się nieraz plemiennymi rzeziami. System partyjny stawia dopiero pierwsze kroki. Większą rolę odgrywają podziały plemienne niż polityczne.

Większą skutecznością rządzenia mogą pochwalić się dyktatury cywilne lub wojskowe niż władza demokratyczna wyłonionych rządów.Znaczny wpływ na podział w Afryce miała rywalizacja wielkich mocarstw o wpływy w młodych państwach afrykańskich. Przenoszone mechanicznie wzory ustrojowe ZSRR czy Chin przyniosły wiele negatywnych skutków, jak choćby kolektywizacja w Etiopii. W Wielu młodych niepodległych państwach toczy się walka o władze pomiędzy różnymi ugrupowaniami, głównie reprezentującymi duże grupy plemienne – przykłady -

1. Zimbabwe – jego sytuacja jest złożona, istnieje tam 50% bezrobocie, ogromna biurokracja pochłania 40% budżetu państwa. Prezydent tego państwa Robert Mugabe zwalcza opozycyjnego polityka, 75-letniego pastora – N. Sithole, by odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych Zimbabwe.

2. Kongo – tu dyktator Mobutu Sesje Seko zezwolił na istnienie partii politycznych, stawiając warunek uznania go za prezydenta ponadpartyjnego i sprawiedliwego. Opozycja nie była w stanie porozumieć się wolnych wyborów. Siły opozycyjne pokonały armie, która obrabowała obywateli i obaliła rządy Mobutu. Kraj ten powrócił do nazwy Zair.

3. Nigeriapaństwo politycznie chwiejne. Osłabiają ją konflikty etniczne niedemokratyczne rządy wojskowych oraz niepokoje religijne pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami. Istnieje dążność do ustanowienia władzy cywilnej. Nigeria jest jednym z państw rozdzieranych konfliktami i sprzecznościami ( państwa zachodnie grożą bojkotem nigeryjskiej ropy naftowej, głównego źródła dochodu państwa ).

4. RPA – przez wiele lat trwa tu walka o przekształcenie tego państwa w społeczeństwo demokratyczne i nierasistowskie. Główna przeszkoda były rządy białej prawicy. Która nie chciała przeprowadzenia wolnych wyborów i likwidacji ustaw rasistowskich skierowanych przeciwko czarnych. Biali posiadali władzę w sowich rękach. Chodziło o to, by ją przejąć nie dopuszczając do wojny domowej, zniszczenia kraju i wykopania przepaści pomiędzy białą ludnością a czarną. Udało to się Nelsonowi Mandelsowi, który przejmą władzę w sposób pokojowy i nowa władza w RPA ewolucyjnie buduje nowe społeczeństwo ( wprowadzono bezpłatna opiekę zdrowotną dla dzieci poniżej 6 lat i kobietom w ciąży, dzieci białe i czarne uczą się w tych samych szkołach, nauka jest bezpłatna, zaczęto myśleć nad rozwojem gospodarczym ).

5. Angola walczy tez o niepodległość i demokrację. Trwa tam wieloletnia rywalizacja między MPLA a FLNA . Wojna domowa nęka Angolę od 20 lat. Wieloletnie wysiłki wielu państw i organizacji międzynarodowych na czele z ONZ doprowadziły do początków normalizacji stosunków.

6. Somalia w tym państwie trwa wojna domowa między przywódcami różnych plemion doprowadziła ona na skraj katastrofy, głodu i nędzy. Spowodowało to interwencji oddziałów ONZ , liczono że jego oddziały zakończą tą wojnę, Miała temu sprzyjać międzynarodowa pomoc humanitarna, pomoc gospodarcza, głównie żywnościowa i medyczna. To wszystko nie pomogło w Somalii nadal toczy się wojna.Wymienione wyżej konflikty nie wyczerpują jej pełnej listy. Brak stabilności jest główną słabością Afryki. Złożona jest także jej sytuacja gospodarcza Afryce działa Afrykańska Komisja

Gospodarcza ONZ ( ECA ).Duża grupa państw posiada status stowarzyszonych z EWG. Afryka ma wielkie, liczące 285 mld dolarów zadłużenie, nieurodzaje i susze. Pomoc zachodnia jest nie wystarczająca i niewłaściwie ukierunkowana. Na Afryce ciążą również wysokie wydatki wojskowe Pogłębiają one nędzę i zwiększają zacofanie.Wobec licznych konfliktów OJA jest bezradna .Udział Afryki w handlu światowym spadł z 5,,3% - 2,1%,podpisano traktat o utworzenie Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jest to młoda organizacja, ale w ciągu 25-30 lat ma osiągnąć swoje cele.Długa jest droga do stabilizacji społecznej, gospodarczej i politycznej krajów afrykańskich.Będzie to wymagało czasu, środków i pomocy rozwiniętych państw świata.

Podobne prace

Do góry