Ocena brak

Problematyka filozofii człowieka

Autor /merlin Dodano /19.04.2011

  • koncepcja filozofii człowieka – ogólny pogląd na filozofię i odpowiadające jej ujecie antropologiczne,

  • problem monizmu i pluralizmu w człowieku – problem wyższości człowieka do innych bytów ziemskich oraz pierwiastek duchowy człowieka,

  • wolność woli i jej ograniczenia,

  • relacje miedzy pierwiastkiem materialnym a duchowym,

  • działanie człowieka i jego cele,

  • człowiek i świat wartości,

  • człowiek a świat zewnętrzny.

Podobne prace

Do góry