Ocena brak

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria sprawności moralnych (aretologia)

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Ten dział - o ile jest szczegółowo rozbudowany - nazywany bywa etyką szczegółową i jest kontynuacją działu poprzedniego. Ogólna teoria sprawności należy do teorii człowieka. Rozważa się tu istotę i rodzaje sprawności, cnoty i wady. NajwaŜniejsze cnoty to roztropność, umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość, prawdomówność.

Omawia się tu też - z etycznego punktu widzenia - rolę przyjaźni i miłości w życiu ludzkim. Klasyczny wykład teorii sprawności dał Arystoteles, rozwinął go (m.in. i głównie) Tomasz z Akwinu; pojęcie cnoty w etyce współczesnej odnowił M. Scheler.

Podobne prace

Do góry