Ocena brak

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Chodzi tu o analizę czynu moralnego, tzn. świadomego i wolnego postępowania człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, podlegającego prawu moralnemu. Rozważa się tu warunki i motywy postępowania kwalifikowalnego moralnie, istotę i rolę sumienia, sankcje. Ten dział etyki jest przedłuŜeniem fenomenologii i metafizyki człowieka, w powiązaniu z teorią wartości moralnych.

Podobne prace

Do góry