Ocena brak

PROBLEMATYKA ETYKI

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Najczęściej wyróżnia się etykę ogólną i szczegółową. Drugą dzieli się albo według rodzajów obowiązków moralnych (względem siebie, względem innych wziętych indywidualnie, względem innych wziętych społecznie, względem Boga), albo według sprawności moralnych (cnót).

Pożyteczne jest może wyróżnienie etyki szczegółowej i specjalnej. Są bowiem pewne tematy, które - z punktu widzenia filozofii moralności -przebiegają niejako w poprzek działów i zagadnień wyróżnianych tradycyjnie w ramach etyki szczegółowej.

Zaznaczmy, że nazwy te (np. eudajmonizm, obiektywizm, relatywizm, subiektywizm) mają szereg różnych znaczeń i stosowane są w związku z róŜnymi problemami.

Teoria wychowania moralnego należy bądź do pedagogiki (teoria wychowania i kształcenia), bądź do polityki (teoria nadawania czemuś obiegu społecznego, organizacji Ŝycia społecznego).

Podobne prace

Do góry