Ocena brak

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria twórczości artystycznej

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Ten dział rozważań zajmuje się strukturą i typami procesu twórczego, podmiotowymi i przedmiotowymi uwarunkowaniami twórczości artystycznej. Obok wymienionych działów estetyki teoretycznej (ogólnej) wyróżnić można estetykę stosowaną, w ramach której mamy:

1. estetykę życia i działania,

2. pedagogikę (i dydaktykę) estetyczną;

Ta ostatnia zajmuje się wychowaniem do piękna i sztuki oraz wychowaniem przez piękno i sztukę. Nie jest natomiast częścią estetyki krytyka artystyczna (którą zresztą można rozmaicie pojmować); jest to umiejętność, nie nauka. Spotyka się niewłaściwe sposoby użycia słowaestetyka" w znaczeniach: „program estetyczny", „przyjmowany system wartości estetycznych (i ich kryteriów)" czy „estetyczny aspekt jakiegoś przedmiotu".

Podobne prace

Do góry