Ocena brak

Problem zwolnienia grupowego w europejskim prawie pracy

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Właściwym aktem w tej sprawie jest Dyrektywa 1998/59/WE z 20 lipca 1998 roku w sprawie ujednolicenia prawodawstwa państw członkowskich dotyczącego zwolnień zbiorowych. W myśl tegoż aktu zwolnienia grupowe oznaczają zwolnienia dokonywane przez pracodawcę z jednego lub wielu ilości powodów nie związanych z osobą zatrudnioną. Występują tu kategorie dotyczące wielkości zatrudnionych i stosunkowo ilości zwalnianych, aby móc powiedzieć czy to już są zwolnienia grupowe czy jeszcze nie. Przyjmuje się średnio że zwolnienie ok. 20 pracowników w ciągu 90 dni, niezależnie od liczby pracowników zwykle zatrudnionych w tych zakładach, jest zwolnieniem grupowym.

W procedurze zwolnień występują trzy główne podmioty: przedstawiciele pracowników, pracodawca, właściwy organ administracji. Jeżeli występuje zamiar pracodawcy do zwolnień grupowych, wówczas zobowiązany jest on do zorganizowania konsultacji z przedstawicielami pracowników. Ma to dwojakiego rodzaju cele, po pierwsze jest to próba nawiązania porozumienia oraz poszukania możliwości dotyczących uniknięcia tego zjawiska lub dogadanie się w sprawie jak najłagodniejszego w skutkach przeprowadzania tej operacji.

Drugim celem jest to, że jeżeli decyzja już zapadła, wówczas pracodawca ma obowiązek poinformowania na piśmie o: przyczynach zwolnienia, liczbę pracowników przewidzianych do zwolnienia, liczbę zazwyczaj zatrudnionych pracowników i okres, w którym przewiduje się przeprowadzenie zwolnień. Po takim powiadomieniu przedstawiciele pracowników mają prawo do wniesienia uwag. Natomiast dokument ten jest przesyłany również do właściwego organu administracji publicznej, którego rola jest w zasadzie nadzorująca.

Podobne prace

Do góry