Ocena brak

Problem zjednoczenia Korei

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

W sierpniu 1945 północna część Korei do 38 równoleżnika została wyzwolona przez wojska radzieckie. Zarysowały się dwie linie problemu zjednoczenia Korei. Linia reprezentowana przez ZSRR zmierzała do zjednoczenia kraju na nowych zasadach ludowodemokratycznych, podczas gdy linia amerykańska wyrażała tendencję zjednoczenia na ustrojowych zasadach burżuazyjnych. USA wzniosły kwestię koreańską na porządek dzienny moskiewskiej sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w grudniu 1945, proponując ustanowienie jednolitej administracji wojskowej jako rozwiązania przejściowego na drodze do utworzenia administracji cywilnej pod protektoratem czterech mocarstw (USA, Chin, Anglii i ZSRR). Nie udało im się przeprowadzić tego wniosku i musiały zgodzić się na radziecką propozycję utworzenia tymczasowego rządu koreańskiego.

W rezultacie rozwijał się proces podziału Korei i przeciwstawianie sobie jej dwóch części. W 1948 została proklamowana Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna ze stolicą w Phenianie oraz Republika Koreańska ze stolicą w Seulu Na mocy tajnego układu USA zaczęły zbroić Koreę Południową i utworzyły w niej swoje bazy wojskowe. obie strony zawarły traktat o pomocy wzajemnej i obronie. Li Syng-Man przygotował zjednoczenie Korei siłą, a wraz ze wzrostem jego armii mnożyły się prowokacje na linii 38 równoleżnika. Wojska północno-koreańskie przekroczyły 38 równoleżnik i uprzedziły uderzenia z południa. Waszyngton postanowił wziąć udział w wojnie dużymi siłami. Wojna koreańska trwała do 1953 roku.

Przez pierwsze dwa lata front ulegał daleko idącym przesunięciom, później zaś ustabilizował się i towarzyszyły mu rokowania rozejmowe. Wojna zaostrzyła bardzo „zimną wojnę”, zagroziła światu nową wojną światową i użyciem broni jądrowej, doprowadziła do skrajnego pogorszenia stosunków między Wschodem a Zachodem, a także wpłynęła poważnie na zakłócenie funkcjonowania ONZ. trwały dwa lata. Rozejm zawarty w 1953 ustalił przerwanie działań wojennych, linię demarkacyjną w pobliżu 38 równoleżnika oraz strefę zdemilitaryzowaną.

Podobne prace

Do góry