Ocena brak

Problem wzrostu populacji

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Populacja - to ogólna liczba ludzi zamieszkujących dane terytorium

Wielkość populacji – wywiera duży wpływ na społeczeństwo, gdyż może być czynnikiem dynamizującym życie społeczne i może tworzyć trudne problemy społeczne

Thomas Malthius – ekonomista, twierdził, że rozwój populacji odbywa się geometrycznie – w pewnym czasie ludzkość może nie zdołać się wyżywić i może grozić śmierć

Problem eksplozji demograficznej – pojawił się w czasie przejścia z reprodukcji rozrzutnej do reprodukcji oszczędnej

Reprodukcja rozrzutna – dużej liczbie urodzin towarzyszy duża śmiertelność

Reprodukcja oszczędna – mniejsza rozrodczość, ale jednocześnie mniejsza śmiertelność

Zjawisko eksplozji demograficznej - było spowodowane spadkiem umieralności, zmniejszyła się liczba zgonów i urodzeń, procesy te nie odbywały się równocześnie, najpierw spadała umieralność a później spadek rozrodczości

Dopiero wielki przyrost nastąpił na przełomie XIX i XX wieku w krajach rozwiniętych przyrost spadł do 0, a z czasem i poniżej 0.

Podobne prace

Do góry