Ocena brak

Problem samorządu w Polsce Ludowej

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • 23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

 1. Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

 2. Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu społecznego)

 3. Wprowadzenie samorządu w skali województwa na terenie całego kraju

 4. Określenie jego szerokich kompetencji na zasadzie klauzuli generalnej

 5. Wyeliminowanie demokratycznego wyboru organów przedstawicielskich przez społeczeństwo.

 6. Rady narodowe – organy uchwałodawcze samorządu. Obejmowały jednolicie na terenie całego kraju trzy hierarchicznie podporządkowane szczeble: gminny, powiatowy i wojewódzki. Rady nie pochodziły z wyboru, w ich skład wchodzili członkowie organizacji politycznych, gospodarczych, społecznych.

 • 20.03.1950 r. – ustawa o jednolitych organach władzy państwowej. Zniesienie formalne samorządu terytorialnego. Wprowadzenie modelu radzieckiego.

 • 1983 r. – ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego – wprowadzenie wzorców rozwiązań samorządowych, jednak pozostały wpływy radzieckie

 • 1988 r. – nowela ustawy, dalsze wprowadzanie mechanizmów samorządowych. Rady jako organy władzy państwowej.

 • 1989 r. – okrągły stół. Grupa robocza zajmująca się problematyką samorządu terytorialnego. Protokół rozbieżności (nowa wizja samorządu).

Podobne prace

Do góry