Ocena brak

Problem równowagi bilansu płatniczego

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

  • Równowaga płatnicza jest wtedy, gdy suma transakcji autonomicznych wynosi zero

  • Nie ma potrzeby transakcji wyrównawczych

  • Nadwyżka bilansu płatniczego – wzrost rezerw walutowych

  • Deficyt – spadek

Równowaga płatnicza ma miejsce, gdy gospodarka rozwija się w tempie zbliżonym do potencjalnego – w pełni wykorzystuje rozporządzalne zasoby – zasoby pracy, finanse publiczne i inflacja są pod kontrolą,

  • W praktyce w wielu krajach warunki te nie są spełnione a formalna równowaga istnieje – jednak ma charakter pozorny

Aby w tym się zorientować należy znać strukturę bilansu płatniczego – proporcje pomiędzy poszczególnymi składowymi pozwalają ocenić stabilność równowagi

  • Za niekorzystne uważa się uzależnienie gospodarki od inwestycji portfelowych

  • Dla przywracania równowagi płatniczej decydujący jest udział władz monetarnych państwa

Podobne prace

Do góry