Ocena brak

Problem Palestyński

Autor /rolnik Dodano /27.03.2011

Istotę problemu stanowi rywalizacja 2 społeczności: palestyńskiej i żydowskiej o jedno terytorium – Palestynę. Przez I wojnę arab.-izrael. naród palestyński został pozbawiony możliwości mieszkania na swojej ziemi. Po kolejnych konfliktach fale uchodźców powiększała diasporę palestyńską. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 49r. wzywała Izrael do umożliwienia Palestyńczykom powrotu lecz ten nie zastosował się do niej.

Od 1950r. sprawą uchodźców palestyń. Zajęła się Agencja do spraw Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie.W interesie krajów arabskich leżało posługiwanie się Palestyńczykami jako instrument antyizraelskiej polityki. Główną winę za powstanie problemu palestyńskiego ponoszą członkowie Ligi Arabskiej, którzy niewłaściwie ocenili sytuację powstałą w wyniku proklamowania państwa Izrael, przez długi czas celem części państw arab. było doprowadzenie do „świętej wojny” i całkowite zniszczenie Izraela.

Błędem było nieukonstytułowanie i proklamowanie państwa palestyńskiego niezależnie od kształtu jego granic.Pod koniec l.50-tych w Strefie Gazy zaczęły powstawać grupy bojowników palestyńskich. Ich słabością był np. brak koordynacji działań wynikający m.in. z uzależnienia od różnych krajów arabskich.Dopiero w 1964 r. na szczycie państw arabskich w Kairze utworzono Organ.Wyzwolenia Palestyny(OWP) Był to front narodowy, skupiający organizacje o odmiennych programach polit., ideologiach itd ale mający wspólny cel: utworzenie własnego państwa.

Tego samego roku powstała Armia Wyzwolenia Palestyny.Poważniejszą rolę OWP zaczęła odgrywać w 1969r. gdy na czele stanął Jasser Arafat- przywódca ugrupowania Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego..Ruch ten opowiada się za negocjacjami w sprawie zakończenia konfliktu. Pozostałe ugrupowania OWP mają skrajne poglądy i są za taktyką taką jak terroryzm np. Ludowy Front Wyzwol.PalestynyPo wojnie w 1973r. OWP przyjęła rezolucję Rady Bezp. ONZ uznającą naród palestyński „główną stronę w ustanowieniu trwałego i sprawiedliwego pokoju na Bliski Wsch.” Na szczycie w Maroko w 74r. została uznana za jednego legalnego reprezentanta palestyńskiego.

Na 18 sesji Palestyńska Rada Narodowa (84r.) potwierdziła wolę OWP kontynuowania walki we wszystkich formach pod przywództwem Arafata aż do utworzenia państwaOkupowane terytoria arab. przyniosły Izraelowi bunt demograficzny,od 1987r. trwa tzw intifada- powstanie bez użycia broni(demonstracje, strajki, starcia z wojskiem). OWP zgodziła przyjąć się wszystkie rezolucje ONZ pod warunkiem, że Izrael też je przyjmie. W 88r. król Jordanii Husajn otworzył drogę do proklamowania państwa palestyńskiego w Cisjordanii

Podobne prace

Do góry