Ocena brak

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Jego dzieło „Annales” – roczniki. Urodzony ok. 55 roku umiera ok. 120 r. Był urzędowym historykiem. Pisał historię cesarza rzymskiego. Znany był ze swojej sumienności. Badał skąd pochodzą informacje. Dochodził do źródeł. „Di cantum nara buntum traduntum” – jak przekazują, jak badają – tak właśnie określał i powoływał się w swoim pisaniu. Tacyt miał dostęp do akt archiwalnych. Pisząc o Neronie pisze o pożarze w Rzymie (r.64) Neron obarczył chrześcijan za pożar. Wiemy, że Neron go podpalił. Tacyt pisze skąd wzięli się chrześcijanie:

Twórcę imienia Chrystusa za panowania Tyberiusza, Piłat na śmierć skazał. Zabobon znowu wybuchnął, nie tylko w Judei, gdzie się owo zło wylęgło, ale i w Rzymie dokąd wszystkie sromoty spływają i znajdują schronienie.

Tacyt miał negatywny stosunek do chrześcijaństwa. Widać to ze świadectwa jakie dał.

Prawo rzymskie kiedy skazywano na śmierć, nie domagano się zgody na karę śmierci, ale musiało by to być odnotowane i przesłane do Rzymu. Piłat miał obowiązek w wyroku śmierci sporządzić notatkę i przesłać do Rzymu. Każdy wyrok śmierci musiał być odnotowany. Skoro Tacyt był historykiem urzędowym to na pewno miał notatkę Piłata na temat śmierci Jezusa.

Podobne prace

Do góry