Ocena brak

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Pliniusz Młodszy

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Jego pisma odwołują się do Jezusa. Żyje w latach 62-114. w latach 111-113 był rządcą w Poncie i Bytynii. Był namiestnikiem. Z tego okresu jest 9 ksiąg listów. Nas interesuje 96 list dotyczący chrześcijaństwa. W tym czasie już w Bytynii istniała duża liczba chrześcijan. Chrześcijanie mieli duży wpływ na otoczenie, pogańskie świątynie pustoszały. Rzym zbierał od świątyń pogańskich podatki, więc z Bytynii zaczął spadać dochód. Cesarz Trajan pisze List do Pliniusza, co się dzieje, dlaczego tak mało jest pieniędzy? Ten 96 list jest odpowiedzią na to pytanie.

Wtedy cesarz karze zbadać chrześcijaństwo. Jest w tym liście mowa o czci Chrystusowi jako Bogu. Wtedy nie wolno było uznawać człowieka za Boga, chyba że senat go ustanowił. Trajan uważał to za zabobon. „Christo cvaso Deo” – Chrystus jako Bóg. Chrześcijanie czcili Chrystusa jako Boga.. Juliusz Cezar był bogiem ustanowionym przez Senat. Chrystus był człowiekiem, któremu oddawano cześć.

Podobne prace

Do góry