Ocena brak

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Flawiusz

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Józef, urodzony 31 roku, zmarł ok. 101. jest żydowskim historykiem. Jego dzieło to „Wojna żydowska”. Był żydem hellenizującym. Był przyjacielem cesarza Klaudiusza. Znał chrześcijaństwo. Kolejne jego dzieło: „Antycvitalis” – wspomina 2 razy o Jezusie. W księdze XVIII mówi o skazaniu Jezusa na śmierć przez Piłata.

Żył Jezus człowiek mądry. Jeśli go w ogóle można nazwać człowiekiem. Był sprawcą wielu cudów i nauczycielem, którzy chętnie słuchali prawdy. Wielu żydów i greków pociągną za sobą. Był on Chrystusem (Mesjaszem). Za podnietą przywódców Piłat skazał go na śmierć krzyżową. Nie opuścili go ci, którzy go poprzednio miłowali. Zjawił się bowiem 3 dnia znowu żywy jak to powiedzieli prorocy (...) Jeszcze do dziś nie zniknęła sekta chrześcijan, która od niego wzięła nazwę.

Ten tekst musiał być dopisywany przez kokoś jeszcze. Nie mógł go napisać sam Flawiusz. Są 3 grupy opinii co do tego tekstu:

    1. jedni mówią, że całość tekstu pochodzi od Flawiusza

    2. Drudzy odrzucają świadectwo Flawiusza

    3. Trzeci natomiast mówią, że Flawiusz napisał, ale został ubogacony przez chrześcijańskiego kopistę.

Księga XX rozdział 9 mówi: (...) skazał Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem skazanym na śmierć.

Podobne prace

Do góry