Ocena brak

Próba wysiłkowa

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(-, exercise test, stress test); metoda oceny —* wydolności fizycznej, polegająca na określaniu tolerancji wysiłku, tj. zdolności do wykonywania wysiłków bez zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. P.w. może być wykonywana w celu: 1) ustalenia rozpoznania (np. choroby niedokrwiennej serca); 2) określenia stopnia zaawansowania choroby (np. dusznicy bolesnej), oceny wpływu leków, terapii chirurgicznej, oceny zdolności do pracy; 3) dokonania oceny wydolności fizycznej u osób zdrowych wykonujących szczególne zawody (piloci, strażacy, sportowcy). Głównymi przeciwwskazaniami do p.w. są: 1) świeży zawał serca i niestabilna dusznica bolesna; 2) pozawałowy tętniak serca; 3) III i IV stopień niewydolności krążenia wg NYHA; 4) występowanie groźnych zaburzeń rytmu serca; 5) zapalne choroby serca; 6) ciężkie nadciśnienie tętnicze; 7) zatorowość. Przeciwwskazania te nie są bezwzględne i w ośrodkach specjalistycznych p.w. może być wykonywana u tych chorych, lecz z zachowaniem szczególnej ostrożności. P.w. polega na wykonaniu kontrolowanego wysiłku fizycznego na cykłoergometrze rowerowym lub bieżni ruchomej. Zastosowane obciążenie może być stale (p.w. jednostopniowa) lub zmienne (p.w. wielostopniowa). W p. wielostopniowej przyrost obciążenia odbywa się skokowo , aż do uzyskania zaplanowanej częstości akcji serca lub wystąpienia objawów nakazujących przerwanie próby. Są to: 1) objawy niedokrwienia mózgu (zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów); 2) groźne zaburzenia rytmu serca; 3) nadmierny wzrost lub obniżenie ciśnienia tętniczego; 4) objawy niewydolności krążenia lub oddychania (znaczna duszność, suchy kaszel); 5) cechy znacznego niedokrwienia w EKG lub ból wieńcowy. Po zakończeniu próby oblicza się wskaźnik PCW i maksymalne pochłanianie denu (wydolność fizyczna) oraz ocenia EKG. Dla oceny —> niewydolności wieńcowej zasadniczym kryterium dodatniego wyniku próby są zmiany ST--T. W —* niewydolności serca łdasy III lub IV wg NYHA dla oceny tolerancji wysiłku stosuje się zwykle test 6 min marszu (ocena dystansu). (T.W.-CJ

Podobne prace

Do góry