Ocena brak

Prezydent federalny

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do

Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat 

- kadencja: 5 lat

Uprawnienia:

- wskazanie kandydatów na kanclerza

- reprezentowanie związku na zewnątrz

- zawieranie umów z innymi państwami

- wysyłanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych

- mianowanie i odwoływanie sędziów związkowych, urzędników związkowych, oficerów i podoficerów

- stosowanie prawa łaski

- wykonywanie uprawnień na wniosek rządu: rozwiązywanie parlamentu, wprowadzanie stanu wyższej konieczności ustawodawczej

Podobne prace

Do góry