Ocena brak

Prezydenckie kompetencje związane z egzekutywą

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

  • Prezydentowi przysługują poważne kompetencje w procesie powoływania Rady Ministrów. Dotyczą one: przyjmowania dymisji RM, desygnowania Premiera i powoływania nowego rządu; w razie niepowodzenia trzech kolejnych procedur uzyskania sejmowego wotum zaufania dla nowego rządu – rozwiązywania (skracania kadencji) Sejmu.

  • Prezydent może się zwrócić do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie Premiera lub ministra do odpowiedzialności konstytucyjnej, ale może to nastąpić tylko w razie złamania przez nich prawa.

  • W sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwołać posiedzenie RM pod swoim przewodnictwem (tzw. Rada Gabinetowa).

  • Można tutaj też zaliczyć moim zdaniem niektóre tradycyjne kompetencje głowy państwa (nadawanie orderów i odznaczeń, obywatelstwa).

Podobne prace

Do góry