Ocena brak

Prezydenckie kompetencje nominacyjne

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Prezydent powołuje:

 • na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (do której powołuje jednego przedstawiciela): sędziów sądów powszechnych i administracyjnych,

 • Prezesa i Wiceprezesa TK (spośród kandydatów przedstawionych mu przez zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału),

 • Pierwszego Prezesa SN (analogicznie jak w przypadku TK),

 • Prezesa NSA (analogicznie jak w przypadku TK),

 • Prezesa RM,

 • wiceprezesów NSA oraz prezesów SN,

 • członków Rady Polityki Pieniężnej,

 • członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,

 • członków KRRiT,

 • Szefa Kancelarii Prezydenta RP,

 • składa wniosek do Sejmu o powołanie Prezesa NBP,

 • pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych (kontrasygnata).

Podobne prace

Do góry