Ocena brak

Present Perfect

Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011

W czasie tym informujemy, że coś zrobiliśmy w przeszłości, ale nie jest ważne kiedy to zrobiliśmy, ale skutki wykonania tej czynności na teraźniejszość.

Zdania twierdzące:

Tworzy się je za pomocą czasownika posiłkowego „have” (w trzeciej osobie l.poj. „has”), oraz trzeciej formy czasownika głównego.

I have cooked tomato soup for dinner.

I have bought an expensive green car.

Mrs. Fox has cut her leg.

Your train has left the station.

Zdania przeczące:

Do czasownika posiłkowego (have, has), dodaje się „not”.

have not = haven’t

has not = hasn’t

Your wife hasn’t opened the door.

They haven’t found our books.

Henry hasn’t kissed Judy.

Jeżeli w zdaniu używamy „never”, to nie używamy dodatkowo przeczenia „not”.

Paul has never smoked cigarettes.

They have never lernt French.

Zdania pytające:

Tworzymy je przestawiając czasownik posiłkowy z podmiotem. Czasownik główny (zawsze w III formie) pozostaje na swoim miejscu.

She has read our books.

Has she read our books?

Mr. Fox has already repaired our car.

Has Mr. Fox repaired our car yet.

yet = już (w pytaniach)

already = już (w twierdzeniach)

Jeżeli używamy słówka „ever”, to jest ono na trzeciej pozycji (tak ja „already” i „never”):

Have you ever been in Paris?

Has he ever seen girl?

Jeżeli w zdaniu pytającym uzywamy słówka pytającego, wtedy wskakuje ono na pierwsze miejesce.

Have you eaten my soup?

Why have you eaten my soup?

since” i „for”:

Gdy wskazujemy moment, używamy „since”, natomiast gdy przedział czasu – „for”

I have known Miss Bubu since last year.

Judy has learnt to swim since January.

I have loved Miss Bubu since 1980.

Kochałem (i kocham nadal) pannę Bubu od 1980.

I have loved Miss Bubu for twelve years.

Kochałem (teraz już nie) pannę Bubu przez 12 lat.

just”:

Używamy go, aby podkreślić że coś zrobiliśmy dopiero przed chwilą.

I have just eaten eleven bananas.

I have just eaten it.

Podobne prace

Do góry