Ocena brak

Present Continous

Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011

Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas „sprawozdawczy”, „relacjonujący”, „opisujący” zdarzenia akurat się dziejące.

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik posiłkowy + IV forma

np.

I + am + read + ing.

We are working.

Kate and Pete are sleeping.

Zdania przeczące:

Tworzy się je dodając not między czasownik posiłkowy a główny:

are not = aren’t

is not = isn’t

np.

He is helping them.

He isn’t helping them.

Zdania pytające:

a) ogólne - przez inwersję:

She is waiting for her husband.

Is she waiting for her husband?

b) szczegółowe – przez dodanie słówka pytającego, np.:

Where are you going, Kate?

What are you looking for?

Podobne prace

Do góry