Ocena brak

Preparowanie ptaków

Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013

Preparowanie ptaków jest zabiegiem znacznie trudniejszym niż konserwowanie omówionych już grup zwierząt. Głównym zadaniem, które musi być prawidłowo wykonane, jest zdjęcie skóry tak, aby nie została zniszczona lub zabrudzona krwią. Przed przystąpieniem do właściwego preparowania należy oczyścić pióra ptaka z krwi pochodzącej z rany postrzałowej.

Ranę zatyka się watą, a skórę nad nią zszywa. Jeżeli ptak ma przestrzelone oko, należy je jak najszybciej usunąć, a oczodoły dokładnie oczyścić i zatkać kłębkami waty. Ponieważ po zabiciu bardzo często krew gromadzi się w gardzieli i przy dalszym preparowaniu może zaplamić pióra, trzeba gardziel dokładnie oczyścić i zatkać tamponem waty. Przez nozdrza, po uprzednim ich oczyszczeniu i przedmuchaniu, przewleka się nitkę lub cienki sznurek i zawiązuje tak, aby dziób był zamknięty. Kaczkom i bekasom zawiązuje się dziób uprzednio owinięty watą.

Przystępując do preparowania należy ptaka ułożyć na grzbiecie, rozgarnąć pióra i ostrym skalpelem rozciąć skórę na piersiach i brzuchu, poczynając mniej więcej od połowy tułowia aż do otworu odbytowego. Teraz już można rozpocząć zdejmowanie skóry, często posypując ją talkiem lub mąką kartoflaną, aby uniknąć zatłuszczenia piór. Przez ten sam otwór oddziela się skórę na udzie, aż do stawu kolanowego i w tym miejscu nogę się odcina. Z uwolnionej w ten sposób kończyny obciąga się skórę tak daleko, jak daleko sięgają pióra. Kość piszczelową należy oczyścić z mięśni i pozostawić nienaruszoną. Po uwolnieniu nóg można przystąpić do dalszego zdejmowania skóry aż do kupra, gdzie odcina się ogon.

Następnie obciąga się ze skóry skrzydła i kark. Przewlekanie głowy przez skórę szyi nie sprawia na ogół trudności (jedynie u kaczek i kilku innych gatunków ptaków należy wykonać dodatkowe cięcie wzdłuż szyi aż do głowy). Natomiast przy uszach,! gdzie skóra zagłębia się w kształcie fałdy należy ją przeciąć w jak najgłębszym miejscu jamy usznej. Podobnie postępuje się: w miejscu oczodołów. Głowę należy obciągnąć ze skóry aż po nasadę dzioba. Gdy głowa jest już uwolniona, odcina się ją przy nasadzie czaszki i usuwa język, resztki krtani i wreszcie mózg.

Czaszkę, po usunięciu mózgu, czyści się mydłem arszenikowym, po czym umieszcza w niej pętlę I z drutu odpowiedniej grubości, którą mocuje się tamponami waty. Na drucie ty(drut osiowy), owiniętym watą, wymodelowany zostanie pierwotny kształt i grubośc i szyi, a potem reszty ciała ptaka. Równie starannie należy oczyścić oczodoły, przemyć je mydłem arszenikowym i zapełnić tamponami waty. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do naciągania skóry na czaszkę i odwrócenia jej piórami na zewnątrz (pomocne są przy tym nitki, które zostały przeciągnięte przez nozdrza).

Następnie należy przystąpić do preparowania skrzydeł. Skrzydła obciąga się ze skóry aż do nadgarstka, przy czym największą trudność sprawia oddzielenie od kości łokciowej nasad sztywnych piór skrzydła (lotek). Kość ramienia odcina się od kości przedramienia, po czym te ostatnie oczyszcza się z mięśni. Po oczyszczeniu skóry skrzydeł wsuwa się pod nią drut aż do nadgarstka i mocno przywiązuje nitką do kości przedramienia.

Następnie na drucie za pomocą waty i nitki należy wymodelować usunięte mięśnie. Po wykonaniu tych czynności można już naciągnąć skórę na skrzydła i doprowadzić je do normalnego położenia zaginając pod odpowiednim kątem. Druty podpierające skrzydła powinny być wygięte w kształt lekkiego łuku; umożliwi to dowolne poruszanie skrzydłami. Druty skrzydeł łączy się mocno z drutem osiowym. Podobnie usztywnia się drutem i wypełnia watą skórę nóg, po czym układa się nogi w prawidłowej pozycji i drutem mocuje do drutu osiowego.

Następną czynnością jest oczyszczenie z mięśni nasady ogona. Wreszcie na wszystkich drutach układa się tampony waty, modeluje się ostateczny kształt ptaka i zszywa skórę. Końcowe czynności to kosmetyka piór i umocowanie okazu na podstawce. Ułożone pióra zabezpiecza się cienkimi paskami papieru, aby w czasie suszenia nie straszyły się (patrz rysunek). Wyschnięty okaz ustawia się na podstawce.

Podobne prace

Do góry